Quran Online Saturasa.ID - Luruskan Niat Untuk Ummat

Sekarang anda bisa membaca atau mendengarkan Al Qur`an secara online

1. Al Fatihah
Pembukaan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الفاتحة
2. Al Baqarah
Sapi Betina
Putar Pause | Baca Per Ayat
البقرة
3. Ali Imran
Keluarga Imran
Putar Pause | Baca Per Ayat
آل عمران
النساء
5. Al Maidah
Hidangan
Putar Pause | Baca Per Ayat
المائدة
6. Al An'am
Binatang Ternak
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأنعام
7. Al A'raf
Tempat Tertinggi
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأعراف
8. Al Anfaal
Harta Rampasan Perang
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأنفال
9. At Taubah
Pengampunan
Putar Pause | Baca Per Ayat
التوبة
يونس
هود
يوسف
الرعد
14. Ibrahim
Ibrahim
Putar Pause | Baca Per Ayat
ابراهيم
15. Al Hijr
Negeri Kaum Samud
Putar Pause | Baca Per Ayat
الحجر
النحل
17. Al Israa'
Keturunan Isra’il
Putar Pause | Baca Per Ayat
الإسراء
الكهف
مريم
طه
21. Al Anbiyaa
Nabi-Nabi
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأنبياء
الحج
23. Al Mu'minun
Orang-Orang yang Beriman
Putar Pause | Baca Per Ayat
المؤمنون
النور
25. Al Furqaan
Pembeda
Putar Pause | Baca Per Ayat
الفرقان
26. Asy Syu'ara
Para Penyair
Putar Pause | Baca Per Ayat
الشعراء
النمل
28. Al Qashash
Cerita-Cerita
Putar Pause | Baca Per Ayat
القصص
29. Al 'Ankabut
Laba-Laba
Putar Pause | Baca Per Ayat
العنكبوت
30. Ar Ruum
Bangsa Romawi
Putar Pause | Baca Per Ayat
الروم
لقمان
32. As Sajdah
Sujud
Putar Pause | Baca Per Ayat
السجدة
33. Al Ahzab
Golongan yang Bersekutu
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأحزاب
34. Saba'
Kaum Saba’
Putar Pause | Baca Per Ayat
سبإ
35. Faathir
Pencipta
Putar Pause | Baca Per Ayat
فاطر
يس
37. Ash Shaaffat
Yang Bersaf-saf
Putar Pause | Baca Per Ayat
الصافات
39. Az Zumar
Rombongan-Rombongan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الزمر
40. Al Ghaafir
Orang yang Beriman
Putar Pause | Baca Per Ayat
غافر
41. Al Fushilat
Ha Mim As-Sajdah
Putar Pause | Baca Per Ayat
فصلت
42. Asy Syuura
Musyawarah
Putar Pause | Baca Per Ayat
الشورى
43. Az Zukhruf
Perhiasan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الزخرف
44. Ad Dukhaan
Kabut
Putar Pause | Baca Per Ayat
الدخان
45. Al Jaatsiyah
Yang Berlutut
Putar Pause | Baca Per Ayat
الجاثية
46. Al Ahqaaf
Bukit-Bukit Pasir
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأحقاف
47. Muhammad
Nabi Muhammad SAW
Putar Pause | Baca Per Ayat
محمد
48. Al Fath
Kemenangan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الفتح
49. Al Hujuraat
Kamar-Kamar
Putar Pause | Baca Per Ayat
الحجرات
51. Adz Dzaariyaat
Angin yang menerbangkan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الذاريات
52. Ath Thuur
Bukit
Putar Pause | Baca Per Ayat
الطور
53. An Najm
Bintang
Putar Pause | Baca Per Ayat
النجم
القمر
55. Ar Rahmaan
Yang Maha Pemurah
Putar Pause | Baca Per Ayat
الرحمن
56. Al Waaqi'ah
Hari Kiamat
Putar Pause | Baca Per Ayat
الواقعة
الحديد
58. Al Mujaadalah
Wanita yang Mengajukan Gugatan
Putar Pause | Baca Per Ayat
المجادلة
59. Al Hasyr
Pengusiran
Putar Pause | Baca Per Ayat
الحشر
60. Al mumtahanah
Perempuan yang Diuji
Putar Pause | Baca Per Ayat
الممتحنة
61. Ash Shaff
Barisan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الصف
62. Al Jumuah
Hari Jum’at
Putar Pause | Baca Per Ayat
الجمعة
63. Al Munafiqun
Orang-Orang yang Munafik
Putar Pause | Baca Per Ayat
المنافقون
64. Ath Taghabun
Hari Ditampakkan Segala Kesalahan
Putar Pause | Baca Per Ayat
التغابن
65. Ath Thalaaq
Talak
Putar Pause | Baca Per Ayat
الطلاق
66. At Tahriim
Mengharamkan
Putar Pause | Baca Per Ayat
التحريم
67. Al Mulk
Kerajaan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الملك
القلم
69. Al Haaqqah
Hari Kiamat
Putar Pause | Baca Per Ayat
الحاقة
70. Al Ma'aarij
Tempa-Tempat Naik
Putar Pause | Baca Per Ayat
المعارج
الجن
73. Al Muzammil
Orang-orang yang Berselimut
Putar Pause | Baca Per Ayat
المزمل
74. Al Muddastir
Orang yang berkemul
Putar Pause | Baca Per Ayat
المدثر
75. Al Qiyaamah
Hari Kiamat
Putar Pause | Baca Per Ayat
القيامة
76. Al Insaan
Manusia
Putar Pause | Baca Per Ayat
الانسان
77. Al Mursalaat
Malaikat yang Diutus
Putar Pause | Baca Per Ayat
المرسلات
78. An Naba'
Berita Besar
Putar Pause | Baca Per Ayat
النبإ
79. An Naazi'at
Malaikat-Malaikat yang Mencabut
Putar Pause | Baca Per Ayat
النازعات
80. 'Abasa
Ia Bermuka Masam
Putar Pause | Baca Per Ayat
عبس
81. At Takwiir
Menggulung
Putar Pause | Baca Per Ayat
التكوير
82. Al Infithar
Terbelah
Putar Pause | Baca Per Ayat
الإنفطار
83. Al Muthaffifin
Kecurangan
Putar Pause | Baca Per Ayat
المطففين
84. Al Insyiqaq
Terbelah
Putar Pause | Baca Per Ayat
الإنشقاق
85. Al Buruuj
Gugusan Bintang
Putar Pause | Baca Per Ayat
البروج
86. Ath Thariq
Yang Datang di Malam Hari
Putar Pause | Baca Per Ayat
الطارق
87. Al A'laa
Yang Paling Tinggi
Putar Pause | Baca Per Ayat
الأعلى
88. Al Ghaasyiah
Hari Pembalasan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الغاشية
الفجر
90. Al Balad
Negeri
Putar Pause | Baca Per Ayat
البلد
91. Asy Syams
Matahari
Putar Pause | Baca Per Ayat
الشمس
الليل
93. Adh Dhuhaa
Waktu Dhuha
Putar Pause | Baca Per Ayat
الضحى
94. Asy Syarh
Kelapangan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الشرح
95. At Tiin
Buah Tin
Putar Pause | Baca Per Ayat
التين
96. Al 'Alaq
Segumpal Darah
Putar Pause | Baca Per Ayat
العلق
97. Al Qadr
Kemuliaan
Putar Pause | Baca Per Ayat
القدر
98. Al Bayyinah
Bukti yang Nyata
Putar Pause | Baca Per Ayat
البينة
99. Az Zalzalah
Keguncangan
Putar Pause | Baca Per Ayat
الزلزلة
100. Al 'Aadiyah
Kuda Perang yang Berlari Kencang
Putar Pause | Baca Per Ayat
العاديات
101. Al Qaari'ah
Hari Kiamat
Putar Pause | Baca Per Ayat
القارعة
102. At Takaatsur
Bermegah-Megahan
Putar Pause | Baca Per Ayat
التكاثر
العصر
104. Al Humazah
Pengumpat
Putar Pause | Baca Per Ayat
الهمزة
الفيل
106. Quraisy
Suku Quraysy
Putar Pause | Baca Per Ayat
قريش
107. Al Maa'uun
Barang-Barang yang Berguna
Putar Pause | Baca Per Ayat
الماعون
108. Al Kautsar
Nikmat yang Banyak
Putar Pause | Baca Per Ayat
الكوثر
109. Al Kafirun
Orang-Orang Kafir
Putar Pause | Baca Per Ayat
الكافرون
110. An Nashr
Pertolongan
Putar Pause | Baca Per Ayat
النصر
111. Al Lahab
Gejolak Api
Putar Pause | Baca Per Ayat
المسد
112. Al Ikhlash
Kemurnian Keesaan Allah
Putar Pause | Baca Per Ayat
الإخلاص
113. Al Falaq
Waktu Subuh
Putar Pause | Baca Per Ayat
الفلق
114. An Naas
Manusia
Putar Pause | Baca Per Ayat
الناس